TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJUS

Lankymas:

   I–IV –  9–17 val.

   V–VI – 10–16 val.


Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215

Tel. +370 676 87 756, +370 446 51 468

Tremtinių ir politinių kalinių kančių namai:

+370 639 45 667

Skaudvilės krašto muziejus:

+370 602 67 886

El. p. info@tauragesmuziejus.lt

Biudžetinė įstaiga, 302477081

Duomenys kaupiami juridinių asmenų registre.

TIC baneris

Karsuvos ziedas baneris

LIMIS2

Senos Taurages foto baneris

Cepausko baneris

MuziejuLobiai

europena jpg

Kult pav skaitm logo

Istorinio zemelapio baneris

Tauru parkas

Remejai

Tauragės pilis 360°

TAURAGĖS KRAŠTO MUZIEJAUS

2017 M.  VEIKLOS PLANAS

Veiklos sritis

Planuojama

Įgyvendinimo terminai

Atsakingi asmenys

I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA

     

1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

Nėra

   

2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas

Numatoma parengti 50 vidaus darbo tvarką reguliuojančių įsakymų.

2017 m.

Direktorius

R.Vaitkus

3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas

Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas su Tauragės rajono mokyklomis dėl moksleivių lankymo, konsultacijų mokytojams ir edukacinių programų vedimo.

2017 m.

Direktorius

R.Vaitkus

4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros tarybai pateikti projektus 2017 metams:

1. „Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas“

Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programai teikti projektą:

2. „Moksleivių konkursinė liaudies dailės paroda „Sidabro vainikėlis“.

Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programai teikti projektus:

3. „Renginys „Muziejų naktis“.

4. „Fotografijos parodų ciklas muziejaus Fotografijos galerijoje“

(numatoma surengti 12 autorinių ir bendrų fotomenininkų parodų)

5. Piešinių konkursas „Laisvės kelio link“.

6. Atvirlaiškių rinkinys „Linkėjimai pašto dėžutėje“

7. Istorinių atvirlaiškių rinkinys „Tauragei 510 metų“

8. Tautodailininko Zenono Radvilo kūrinių parodos katalogo leidyba.

9. „Regioninė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“.

Tauragės rajono savivaldybės aplinkosaugos rėmimo specialiosios programos projektai:

10. Edukacinė programa „Sparnuota kaimynystė“

11. Edukacinė programa „Pažink savo krašto paukščius“

2017 m.

2017 m. vasario mėn.

2017 m. gegužės mėn.

2017 m.

balandžio mėn.

balandžio mėn.

balandžio mėn.

rugsėjo mėn.

2017 m. II pusmetis

balandžio mėn.

2017 m.

A.Vitartaitė,

V.Pelekaitė

V.Ružinskaitė

A.Vitartaitė,

D.Kiniulis

A.Vitartaitė,

R.Naryškin

A.Vitartaitė,

A.Juščienė

A.Vitartaitė,

I.Beišienė

A.Vitartaitė,

I.Beišienė

A.Vitartaitė,

V.Ružinskaitė

A.Vitartaitė,

V.Ružinskaitė

A.Vitartaitė,

A.Naryškin

A.Vitartaitė,

A.Naryškin

5. Kiti darbai

     

II. MUZIEJAUS RINKINIAI

     

1. Eksponatų įsigijimas

     

1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

Posėdžių skaičius – 15.

Svarstytini eksponatų priėmimo, pirkimo, skyrimo į pagrindinį ar pagalbinį fondą, įkainavimo klausimai.

2017 m.

V.Pelekaitė

1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius ketinama įsigyti)

1.Ketinama gauti dovanai apie 300 eksponatų.

2. Gamtos eksponatų rinkimas ir gaminimas savo jėgomis. Pagal oro sąlygas rinkti medžiagą eksponatams gaminti, taip pat gaminti eksponatus iš surinktos medžiagos. Anksčiau surinktų vabzdžių apdirbimas, išskleidimas, džiovinimas, etikečių maketavimas ir spausdinimas, naujai pagamintų eksponatų klasifikavimas ir inventorinimas.

2017 m.

2017 m.

V.Pelekaitė

A.Naryškin

1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta)

1. Išvyka partizanų žūties vietomis istorinei medžiagai rinkti.

2. Bendra darbuotojų ekspedicija Žygaičių seniūnijos kaimuose (Draudenio ežero ir Vizbarų tvenkinio teritorijų tyrinėjimas, Žygaičių seniūnijos kaimų etnografinio ir kultūros paveldo foto fiksacija).

3. Išvykos rinkti medžiagai gamtos eksponatams gaminti, Tauragės krašto gamtiniam paveldui fiksuoti, paukščių fototekai sudaryti, gyvosios gamtos reiškiniams, įvykiams ir objektams fotografuoti, fenologiniams sezoniniams pasikeitimams gamtoje stebėti. Taip pat ekspedicijose vykdoma Raudonosios knygos rūšių apskaita Tauragės rajone, vykdomas Tauragės rajono perinčių paukščių rūšių monitoringas. Numatomi maršrutai : Oko, Papušynio, Taurų, Tyrelių, Mažonų miškai, „Keramikos“ ir Norkaičių karjerai, Šilinės ir Sakalinės girininkijos, Dauglaukio apylinkės, Vizbarų tvenkiniai bei artimos apylinkės (Tauragės vasaros estrada, hipodromas, Jūros pakrantė link Norkaičių iš abiejų upės pusių).

4. Išvykos Tauragės miesto ir rajono urbanistiniams pokyčiams fotografuoti.

liepos mėn.

rugpjūčio – rugsėjo mėn.

kovo – lapkričio mėn.

2017 m.

A.Juščienė

V.Kovšovas

A.Naryškin

R.Naryškin

1.4. Kiti darbai

     

2. Eksponatų apskaita

     

2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės apskaitos knygas)

Numatoma išrašyti 15 priėmimo aktų.

Į eksponatų pirminės apskaitos knygas numatoma įrašyti 300 eksponatų.

2017 m.

V.Ružinskaitė

V.Pelekaitė

2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų)

Numatoma suinventorinti 100 pagrindinio fondo eksponatų.

2017 m.

D.Kiniulis,

V.Ružinskaitė

2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius)

Numatoma išrašyti 100 kortelių.

 

D.Kiniulis,

V.Ružinskaitė

2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl)

Nenumatoma

   

2.5. Kiti darbai

     

3. Eksponatų apsauga ir priežiūra

     

3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių)

1. Atlikti visų eksponuojamų gamtos objektų (paukščių ir žvėrių iškamšų, paukščių lizdų su dėtimis, vabzdžių, kaukolių, moliuskų kriauklių) dezinsekciją apsaugant nuo vabzdžių-kenkėjų, nuvalyti dulkes – 2 kartus per metus.

Trijose Gamtos ekspozicijos vitrinose vykdyti papildomą eksponatų dezinsekciją – 3 kartus (pagal poreikį).

2. Patikrinti visus gamtos eksponatus, jų būklę, apie 300 vnt.

3. Dėl ekspozicijų salių renovacijos, išardyti esamas ekspozicijas, tinkamai paruošti eksponatus saugiam laikymui, apsaugoti juos nuo atsitiktinių pažeidimų renovacijos metu, išardyti ir išnešti ekspozicinius baldus.

4. Išardyti akvariumą, skirtą edukacinei programai „Tauragės rajono vandenų būdingos ekosistemos“, perkelti jį į saugesnę vietą ir vėl įrengti, gyvuosius akvariumo eksponatus aprūpinti tinkamomis gyvenimo sąlygomis renovacijos metu.

5. Atlikti naujai gautų eksponatų pirminio nuvalymo darbus.

6. Patikrinti fondų saugyklose laikomų eksponatų būklę – 5000.

2017 m.

2017 m.

vasario mėn.

vasario mėn.

2017 m.

2017 m.

A.Naryškin

A.Naryškin

V.Pelekaitė,

D.Kiniulis,

V.Ružinskaitė,

A.Naryškin

A.Naryškin

V.Pelekaitė

V.Pelekaitė

3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį)

1. Numatoma konservuoti 20 eksponatų, jeigu bus priimtas į darbą restauratorius.

2. Esamų iškamšų restauravimas (pagal poreikį)

2017 m.

2017 m.

Restauratorius

A.Naryškin

3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai)

Nėra.

   

3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį)

Saugyklų – 2.

Salių – renovuojamos

Bokštai – 3.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

V.Pelekaitė

A.Naryškin

V.Pelekaitė

3.5. Kiti darbai

     

III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS

     

1. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur vyks)

Tęsiamos edukacinės programos:

1. „Tauragės krašto rūbai“, edukacinė programa moksleiviams, vyks parodų salėje.

2. „Tauragė istorijos vingiuose“, edukacinė programa moksleiviams ir suaugusiesiems, vyks istorijos salėje.

3. „Knygnešystė kaip pasaulinis fenomenas“, edukacinė programa moksleiviams ir suaugusiesiems, vyks parodų salėje.

4. „Vargo mokykla“, edukacinė programa moksleiviams.

5. „XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės valstiečių buitis ir verslai“,edukacinė programa moksleiviams ir suaugusiesiems, vyks parodų salėje.

6. „Piemenėlių buitis ir žaidimai“, edukacinė programa 1 – 6 klasių moksleiviams, vyks parodų salėje

7. „Mokomės verti šiaudelių sodą“, edukacinė programa 8 – 12 klasių moksleiviams, vyks parodų salėje.

8. „Pažink savo krašto paukščius“, edukacinė programa 6 – 8 klasių moksleiviams

9. „Spaudos fotografijos apžvalga“, edukacinė programa 8 – 12 klasių moksleiviams

10. „Tauragės fotografijos istorijos apžvalga“,edukacinė programa 8 – 12 klasių moksleiviams

11. „Tremtinių rankdarbiai“, edukacinė programa moksleiviams, vyks Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicijoje.

Naujos edukacinės programos:

1. Edukacinė popietė „Pravėrus dvaro duris II“

2. Interaktyvios smėlio dėžės ir edukacijos „Archeologija įdomiai“ pristatymas

3. Edukacinė programa „Archeologiniai kasinėjimai“, vyksta Skaudvilės muziejuje.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

gegužės mėn.

2017 m.

2017 m.

V.Ružinskaitė

V.Kovšovas

V.Kovšovas

V.Kovšovas

V.Ružinskaitė

V.Ružinskaitė

V.Ružinskaitė

A.Naryškin

R.Naryškin

R.Naryškin

A.Juščienė

I.Nagaitienė

D.Kiniulis

I.Nagaitienė

2. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta)

1. Turizmo sezono atidarymas

2. Renginys „Muziejų naktis“ (muziejaus salėse ir pilies kiemelyje).

3. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Tremtinių ir politinių kalinių kančių namų ekspozicijoje.

4. Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai

5. Tarptautinė konferencija „Darniojo turizmo vystymo galimybės“

gegužės mėn. 3-5 d.

gegužės mėn. 19 d.

birželio mėn.

gegužės mėn.

2017 m.

I.Beišienė

D.Kiniulis

A.Juščienė

I.Beišienė

A.Vitartaitė,

I.Beišienė

3. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip numatoma atnaujinti)

Muziejaus interneto svetainė www.tkmuziejus.lt numatoma atnaujinti įdedant finansines ataskaitas, skelbimus, fotografijas ir informaciją apie renginius.

2017 m.

D.Kiniulis

4. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek lankytojų planuojama aptarnauti)

Moksleivius ir studentus, rašančius diplominius darbus(apie 10)

2017 m.

V.Pelekaitė

5. Kita veikla

Papildoma veikla gavus projektinį finansavimą.

Naujų turizmo maršrutų parengimas – 2

Naujos ekskursijos sudarymas – 1

2017 m.

2017 m.

2017 m.

I.Beišienė

I.Beišienė

IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS

     

1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas

Rengti teminius planus visoms žemiau išvardintoms parodoms.

2017 m.

R.Naryškin,

D.Kiniulis,

V.Ružinskaitė,

V.Kovšovas

2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą)

Numatoma muziejaus pagrindinio korpuso rekonstrukcija.

Dėl to reikės Istorijos, Etnografijos, Gamtos sales kurti iš naujo: rinkti medžiagą, rengti teminius planus ir projektus.

2017 m.

R. Vaitkus,

V.Kovšovas,

D.Kiniulis,

A.Naryškin,

V.Ružinskaitė

3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta)

1. Dalyvavimas konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“respublikiniame ture Jonavoje.

2. Žiemojančių vandens paukščių apskaita, bendradarbiaujant su „Šaltinio“ progimnazija.

3. Filmų apie partizanus peržiūra.

4. Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944-1952 m.“

5. Moksleivių liaudies dailės konkursinės parodos „Sidabro vainikėlis“ rajoninis turas.

6. Moksleivių liaudies dailės parodos „Sidabro vainikėlis“ regioninis turas.

7. Paroda „Laisvės kelio link“.

8. Skaudvilės muziejaus 40-metis.

9. Interaktyvios smėlio dėžės ir edukacijos „Archeologija įdomiai“ pristatymas.

10. Tautodailininko Zenono Radvilo jubiliejinė kūrybos paroda.

11. Pasaulinės turizmo dienos minėjimas „Prie senosios brastos“.

12. Paroda „Skaudvilės žydai“.

13. Regioninė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“

14. Paroda iš muziejaus fondų „Žmonės, jų darbai ir šventės etnografinėse fotografijose“.

15. Tauragės krašto muziejaus ir Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ bendra paroda.

sausio 6 d.

sausio mėn.

sausio mėn.

vasario mėn.

kovo 9 d.

kovo 30 d.

balandžio mėn.

balandžio 12 d.

rugsėjo 7 d.

rugsėjo 27–29 d.

spalio mėn.

spalio 24 d.

lapkričio mėn.

gruodžio mėn.

V.Ružinskaitė

A.Naryškin

A.Juščienė

A.Juščienė

V.Ružinskaitė

V.Ružinskaitė

A.Juščienė

I.Nagaitienė

D.Kiniulis

V.Ružinskaitė

I.Beišienė

I.Nagaitienė

V.Ružinskaitė

V.Ružinskaitė

R.Naryškin

4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta)

Kartu su Kultūros paveldo tarnyba parengti parodą, skirtą  Tarptautinei paminklų apsaugos dienai.

Surengti fotografijų parodas Tauragės kultūros rūmuose, Pagėgių viešojoje bibliotekoje, Kauno, Vilniaus fotografijos galerijose.

Dalyvavauti tarptautinėje turizmo, poilsio ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventtur 2017“.

rugsėjo mėn.

kovo – lapkričio mėn.

sausio mėn.

V.Pelekaitė

R.Vaitkus

I.Beišienė,

A.Vitartaitė

5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas)

Virtuali dailininko kraštiečio Alfonso Čepausko darbų paroda.

balandžio mėn.

V.Pelekaitė,

R.Naryškin

6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (eksponatų skolinimas, kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama skolinti)

Neplanuojama skolinti.

   

7. Kiti darbai

     

V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA

     

1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba

1. Parengti ir išleisti Tauragės rajono turistinių lankstinukų.

2. Parengti ir išleisti tautodailininko Zenono Radvilo autorinės parodos katalogą.

3. Išleisti turistinį lankstinuką „Po Tauragės kraštą“

birželio mėn.

rugsėjo mėn.

sausio mėn.

D.Kiniulis

A.Vitartaitė,

V.Ružinskaitė

I.Beišienė

2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba

Parengti ir pagaminti skelbimus ir kvietimus visoms parodoms ir renginiams.

2017 m.

D.Kiniulis,

R.Naryškin

3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas

1 Rajono laikraščio „Tauragės kurjeris“ kultūriniame priede „Taurragis“ publikuoti senąsias fotografijos iš muziejaus fondų.

2. Parengti 3 publikacijas rajono spaudoje apie muziejaus rinkinius.

3. Parengti ir paviešinti 10 žinučių ir publikacijų apie rajono turizmo paslaugas, atsinaujinusius turistinius objektus ir turizmo renginius vietinėje, respublikinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

4. Parašyti 3 straipsnius gamtos tema į rajono laikraščius.

5. Parengti straipsnį apie restauruotą į muziejų sugrįžusį laikraščių komplektą „Aušra“.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

R.Naryškin

D.Kiniulis

V.Ružinskaitė

A.Vitartaitė

A.Naryškin

V.Pelekaitė

4. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema, vieta)

Tarptautinė konferencija „Darniojo turizmo vystymo galimybės“

birželio mėn.

R.Vaitkus,

I.Beišienė,

A.Vitartaitė

5. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai)

     

6. Kiti darbai

Dalyvauti Lietuvos ornitologų draugijos veikloje – vykdyti žiemojančių vandens paukščių apskaitą.

lapkričio – gruodžio mėn.

A.Naryškin

VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS

     

1. Parengiamieji darbai (kokią planuojama įsigyti kompiuterinę ir programinę įrangą, numatomi darbuotojų mokymai)

Dalyvauti LIMIS organizuojamuose seminaruose.

2017 m.

R.Naryškin,

V.Pelekaitė

2. Kompiuterinės apskaitos ir eksponatų skaitmeninimo plano parengimas

     

3. Kompiuterinė apskaita ir eksponatų skaitmeninimas (nurodyti planuojamų apskaityti ir suskaitmeninti eksponatų kiekį)

1.Planuojama suskaitmeninti apie 500 kraštiečio dailininko Alfonso Čepausko grafikos darbų, padovanotų muziejui.

2017 m.

V.Pelekaitė,

R.Naryškin

4. Kiti darbai

     

VII. RYŠIAI SU VISUOMENE

     

1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį)

Numatoma parengti 10 informacinių pranešimų spaudai, dalyvauti 5 radijo ir televizijos laidose.

Rengti informacinius pranešimus socialiniuose tinkluose.

Parengti ir paviešinti pranešimus apie įvykdytus projektus.

2017 m.

2017 m.

2017 m.

V.Kovšovas,

R.Vaitkus

A.Vitartaitė

A.Vitartaitė

2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems planuojamos specialios reklamos kampanijos)

Renginiui „Muziejų naktis“.

gegužės mėn. 19 d.

D.Kiniulis

3. Kita veikla

     

VIII. METODINĖ VEIKLA

     

1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais

1. Konsultacijos rajono visuomenei (jaunimui ir suaugusiesiems), kultūros darbuotojams, mokytojams, moksleiviams istorijos, etnografijos, gamtos, tautosakos, kalbos, fotografijos meno ir technikos klausimais.

2. Konsultacijos visuomeninių muziejų darbuotojams ir steigėjams muziejinės veiklos klausimais.

3. Seminaras teisinio reglamentavimo klausimais turizmo paslaugų teikėjams

2017 m.

2017 m.

vasario mėn.

Muziejininkai pagal darbo sritį

Muziejininkai

I.Beišienė

2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdai)

     

IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI

     

1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius)

Numatoma priimti restauratorių, jei bus patvirtintas prašomas biudžetas

kovo mėn.

Direktorius

R.Vaitkus

I.Beišienė

2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta, numatomi dalyviai)

1. Numatoma dalyvauti 40–ajame tarptautiniame fotomenininkų seminare Nidoje.

2. Numatoma dalyvauti Lietuvos turizmo informacijos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

3. Komandiruotė į Rygos zoologijos sodą, norint įgyti žinių ir patirties apie vietinių vandenų žuvų laikymą nelaisvėje, įsigyti gyvo maisto kultūrų edukacinio akvariumo gyventojams maitinti ir gamtinės medžiagos naujiems eksponatams gaminti.

rugsėjo mėn.

balandžio,spalio, lapkričio mėnesiais

2017 m.

R.Naryškin

I.Beišienė,

A.Vitartaitė

A.Naryškin

X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA

     

1. Archyvo ir bibliotekos darbas

Nėra

   

2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai)

1. Muziejaus pagrindinio korpuso rekonstrukcija.

2017 m.

Visi

darbuotojai

3. Kitų padalinių darbas

     

 

Vadovaujantis Tauragės r. sav. Administracijos direktoriaus 2015-07-07 įsakymu Nr. 5-670, suderinta su Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Danute Naujokiene.