Spausdinti 

AuksoVainikas2014Lietuvos liaudies kultūros centras 2005 m. įsteigė „Aukso vainiko“ apdovanojimą, kuris skiriamas liaudies meistrams už liaudies vaizdinę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją (tekstilės, keramikos, taikomųjų medžio dirbinių, kalvystės, juvelyrikos, pynimo iš vytelių, margučių, sodų, verbų ir kt.) dailę bei kryždirbystę (kryžius, stogastulpius, koplytstulpius, koplytėles ir kitus tradicinės formos paminklus).
Parodos-konkurso tikslas – palaikyti gyvybingas lietuvių liaudies meno tradicijas, skatinti kuo daugiau liaudies meistrų įsitraukti į kūrybinę veiklą, pristatant ir populiarinant parodoje jų kūrinius, įvertinti ir pagerbti talentingiausius liaudies meistrus.


Tauragės krašto muziejuje surengta jau dešimtoji regioninė (Tauragės apskrities) paroda „Aukso vainikas“, kurioje dalyvavo liaudies meistrai, tautodailininkai iš Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybės. Spalio 29 d. įvyko parodos uždarymo ir laureatų paskelbimo šventė. Komisija, sudaryta iš Lietuvos liaudies kultūros centro specialistų ir Tauragės rajono dailės žinovų, atrinko geriausius kūrinius respublikiniam turui.
Regioniniame ture už liaudies vaizduojamąją dailę III-ąsias vietas laimėjo medžio drožėja Ona Paulauskienė iš Batakių, ir Angelė Grabauskienė iš Jurbarko už tapybą, II-ąją – Laimutė Ašmonaitienė iš Jurbarko už grafiką. Už liaudies taikomąją dailę III-osios vietos paskirtos Zenonui Radvilui iš Tauragės už juvelyriką ir Onutei Jasaitienei iš Jurbarko už margučius, II-oji vieta –tauragiškei Milanai Jaceničienei už audinius. Pirmąsias vietas laimėjo ir į respublikinį turą pateko tauragiškė margučių margintoja Jadvyga Urbutienė, šilališkis medžio drožėjas Alfonsas Maulius ir šilališkis kryždirbys Alvydas Pocius. Darbus vertimo šie komisijos nariai: dr. Teresė Jurkuvienė (Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė), dr. Alė Počiulpaitė (Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė), Vida Karbauskienė (Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė), Danutė Naujokienė (Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja) ir Darius Kiniulis (Tauragės krašto muziejaus muziejininkas-ekskursijų vadovas).
Nuoširdžiai dėkojame muziejaus etnografei Viliutei Ružinskaitei už kasmetinį rūpestį sukviečiant menininkus ir parodos organizavimą.

Respublikinis parodos turas tradiciškai vyks sausio 6 d., per Tris karalius Lietuvos Nacionaliniame muziejuje Vilniuje.