Spausdinti 

Fiksavimas32014 m. vasario 7 d. muziejuje įvyko Šamšūrų šeimos dokumentų ir fotografijų rinkinio, kuriuos dovanojo Andrius Šašys, gyvenantis Kalvelių k., Viešvilės sen., Jurbarko raj., pristatymas. Dokumentuose galime atsekti šeimos ūkio veiklą tarpukaryje, 3 – 4 dešimtmečiais, karo, pokario, tarybiniais laikais. Tai pardavimų, mokesčių, prievolių kvitai, paskolos (vekseliai) ir kt. Ypač įdomūs dokumentai iš II-ojo pasaulinio karo periodo 1941–1945 m. Juose atsiskleidžia visiškai nauji duomenys apie Tauragės stačiatikių bažnyčios veiklą. Šamšuros tėvas Emilijonas, sūnus Georgijus

(Jurgis) ilgus metus buvo stačiatikių religinės bendruomenės administratoriai vadovai (ne dvasininkai). Unikalios nuotraukos nuo XIX a. pab. iki šių dienų – tai Tauragės fotografijos istorijos faktai, carinės Rusijos imperijos sienas saugojusių kariškių ir jų šeimų nuotraukos, nepublikuotos, nežinomos.
Unikali tauragiškių Šamšurų šeimos istorija. XIX a. apsigyvena Tauragėje tėvas Emilijonas Šamšura, tarnauja kariuomenėje Tauragės pasienio brigadoje vyriausiu raštininku. Po I-mojo pasaulinio karo dirba Tauragės miškų urėdijoje. Du sūnūs tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Vienas iš jų, Georgijus (Jurgis) – Tauragėje. Šeima įsigyja žemės Sutkų kaime, ūkininkauja, dirba kolūkyje. Deja, nei Georgijus, nei seserys neturėjo palikuonių, mirus XXI a. pradžioje nutrūksta šeimos istorijos tęstinumas. Dokumentai, fotografijos gali būti tiriami įvairiausiais aspektais. Pavyzdžiui, yra unikalių nuotraukų, dokumentų apie Tauragės miškų urėdiją. Unikalūs dokumentai apie stačiatikių bažnyčios veiklą, pavyzdžiui, kvitų knygelė 1941 m. (karo pradžia, stačiatikių bažnyčia veikia, litus keičia reichsmarkės, įmokos, rinkliavos, pagrindinis pajamų šaltinis – už parduotas žvakes). Šios nuotraukos, dokumentai dar kartą atskleidžia, kad Tauragės istorija dar pilna paslapčių, nežinomų puslapių, faktų. Šamšurų šeimos dokumentai, nuotraukos sulauks gilesnio tyrinėjimo, bus vertingas Tauragės istorijos šaltinis, saugomas Tauragės krašto muziejuje.

Muziejaus direktoriaus pavaduotojas Viktoras Kovšovas